Суруд — шеъри Олуча

Дар рузҳои охири баҳорӣ, Олучара ишкамсери мехурӣ Дастон сурху, лабон сурху либос сурх, Модар бинад шапкат акнун сухт. Турушии олучара медонам, Вале такси буданша

Марди

Гар бар сари нафси худ амири марди Бар куру кар ар нуқта нагири марди Марди набувад фитодаро пой задан Гар дасти фитодае бигири марди

Тоҷикистон

Тоҷикистон давлати яктои ман Тоҷикистон меҳвари яктои ман Ҳар канори ту мебошад Азиз Чунки ҳастӣ Модари танҳои ман

Бо носипос

Нахорд, ки ин  қадар пастам шумори, Ба  чой   дастимандасте  гузори. Бичидам  лолаҳо дар куҳсорон, Бибидам даҳшати сад барфу борон. Бигаштам  ман  ба  гирдичину шайтон

Иди Рамазон муборак ! Шеъри табрикоти

Рамазон, эй маҳи бахшишу ато, Моҳи фархундаи ёрони Худо. Мо, ки дорем умед аз ту зиёд, Аз ҷаҳон бар ҳамаи дарду бало. Рафтанат бори

Шеъри Рамазон муборак

Рамазон моҳи хубу хоси Худост, Рамазон соати махсуси саност. Тавбаи моҳи шарифи Рамазон, Дастгири ҳама дар рӯзи ҷазост. Рамазон моҳи муборакқадам аст, Рамазон лаҳзаи

Қадри умри мову ту дар замони имруза

Умри одам қадр надорад дар замони мову ту, Як ду танга болост аз умру ҷони мову ту. Меҳри инсонро надонад ёраки зебо санам, Аз

Модари фарзандкуш

Худо бахшад, туро Шаҳлои ноком, Туро Модар намегӯям, чӣ гӯям? Ту ҳукми хоҳарӣ дорӣ агарчӣ, Туро хоҳар намегӯям, чӣ гӯям? Магар Модар чунин бераҳм

Модарам гиря макун бар мани ғариб

Модарам ашке марез, ҷонам ба қурбони ту аст. Ҷони ман қурбони он дастони ларзони ту аст. Меравам суи ғарибӣ Модарам ғамгин машав. Дар ғарибӣ

Замона

Замона   шоире  аз   шоирон  аст, Замона ошиқи гулдухтарон   аст. Замона  умри инсон   шона  созад, Замона  мулке  дар хонадон  аст. Агар хоҳи боши оқилу доно,

Дилпазирам

Яке  шоху дигар   таъбаш  вазир аст, Дигар  шохин  дигар  у  як  хачир  аст. Яке  нолад  аз  ишк  то  фаластин, Дигар  нушад, ки   у як 

Фарзанди бад доғи Падар

Фарзанд чу шавад душмани ту, хор шави, дӯст, Бар нобудану мурдани худ, зор шави, дӯст. Шодӣ макун аз тавлиди лахти ҷигари хеш, Он рӯз

Дору

Бар ҳама дарду аламҳои ҷаҳон Доруву дармон фаровон будааст, Бар давои иллати бемодарӣ Маҳз дору кандани ҷон будааст.

Неруи эҷод

Хидмати модар накардӣ, умри ту бар бод рафт, Зиндагоният ба ранҷу нолаву фарёд рафт. Гар ту будӣ нохалаф фарзанд, бо андӯҳу ғам Рӯҳи модар

Файзи хоки пойи модар

Давоми умри ту бошад ҳар оғозе, ки ман дорам, Матонат боди ту бахшад ба парвозе, ки ман дорам. Кашидам бар фалак сар чун ниҳоаею

Дуои модар

Хати марзи Тоҷикистон лаби ҷонамози модар, Бағали Ватан баробар ба канори бози модар. Шафаки шукуфтасубҳаш даби хандарези тифлон Ва тулӯи офтобаш — рухи дилнавози

Ҳусни дунё

Набудӣ ту фақат орои хона, Ту будӣ ҳусни деҳа, ҳусни дунё, Зи ту ин зиндагонӣ буд дилкаш, Зи ту рангин раҳи имрӯзу фардо.

Баҳор

Бихандад лола дар саҳро Ба сони чеҳраи Лайло. Бигиряд абр дар гардун Бахруло сони дидаи Маҷнун. Зи оби ҷӯй ҳар соат Ҳаме бӯйи гулоб

Ватан

Ватан ватан ватан ватан Манам ба ту тани батан Қасам агар каси туам Хасам агар хаси туам Вуҷуди туст аз ду тан Тани замину

Истаравшан

Истаравшан эй диёри бостони. Қалъаи муғ қалу тепаат гулистони, Макони илму адаб аст,Истаравшан. Макони зебогию тамано аст,Истаравшан.

Навруз

Наврузи навбаҳорон, Чи хуш, бар ҳазорон, Қарнҳо ҳанӯз пеш аз мо, Ҷамшед бикарда барпо. Ҷашни қадими тоҷик, Ҷашни асили тоҷик. Баҳри ту ин шоирон,

Навбаҳор

Эй навбаҳори зебо, Биё ба деҳаи мо. Бо файзи некат бахор, Деҳаро сарсабз намо Ҳосил шавад фаровон Аз кишту кори деҳқон Мо ба саҳро

Хумори ман аст.

Хар,чи хохед шеър хумори манаст, Тасбеху,тумору рафтори манаст. Шеър маро болонишин карду мекунад, Хам хешу,розу гуфтори манаст, Буса месозам мисрахои поки уро, Мисрахояш тарзи

Модар

Модар ганҷи қимат аст Ҳастиаш бо ҳимат аст Қадри модар бидонед Ҳар кас ки боҳимат аст.

Бар замин охиста пой мон ки касон хобидаанд,

Бар замин оҳиста пой мон ки касон хобидаанд, Одаму ҳавою ҳам пайғамбарон хобидаанд, Аҳли илму маърифат як-як бирафтанд аз ҷаҳон, Орифону шоирону, ҳофизон хобидаанд,

Хизмат

Хизмати модар ватанро аз дилу ҷон мекунем Ҳар нафас шаълу шукуфонро фаровон мекунем Баски моро у ба меҳри модарши парвардааст Дар вафодори барояш аҳду

Наврузнома

Пирони ҷаҳондида, Сад фасли ҳазон дида, Умре зи нишон  дида, Тире зи камон   дида. «Навруз муборак бод!» «Навруз муборак  бод!» Нурони ҳарду дида, Бо

Он қадар

Он қадар ҳам пурсафову Дилкашу зебо ватан, Баски мавои ҳаёти бегубори мо ватан Богу рогашрози ҷону дил нигоҳбонем мо Чушу ғайрат чушу меҳнат роҳати

Ишқи ман

Дилноза чаро бевафо буди, Дар рӯзҳойи сахти аз ман ҷудо буди. Чаро мегуфти дустат медорам, Магар нагуфти туро мунтазирам. Чи шуд ин ҳама ишқу

Шеър Навруз

Пирони ҷаҳондида, Сад фасли хазон дида, Умре зи нишон дида, Тире зи камон дида. «Навруз муборак бод!» «Наврӯз муборак бод!» Нӯрони ҳарду дида, Бо

Бикунад

Як қатраи ашки дуст обам бикунад, Як лаҳза гамои у харобам бикунад. Як бор ба куйи дуст гузар карда бубин, Андар дили худ зи

Ман ошиқ

Ман ошиқаму аз ишқ суханҳо дорам, Аз ишқи ту бин ман чи дардҳо дорам, Дар дил танҳо ҳаваси ишқи туро дорам. Ишқи ту сӯзад

Ватан

Ватан Ватан Ватан Ватан, Манам ба ту тани батан. Касам агар каси туам, Хасам агар хаси туам. Вучуди ту аз ду тан, Тану замини

Сабр

Сабр кун эй акаи ҷон ошиқи зор мешавад. Интизори чашми сиёҳ қади воло мешавад. Номи туро бар забон гирифта ҳар субҳу шом, Ошиқи он

Дору

Бар ҳама дарду аламҳои ҷаҳон Доруву дармон фаровон будааст, Бар давои иллати бемодарӣ Маҳз дору кандани ҷон будааст.

Файзи хоки пойи модар

Давоми умри ту бошад ҳар оғозе, ки ман дорам, Матонат боли ту бахшад ба парвозе, ки ман дорам. Кашидам бар фалак с арч ун

Дуои модар

Хати марзи Тоҷикистон лаби ҷонамизи модар Бағали Ватан баробар ба канори бози модар. Шафақи шукуфтасубҳаш лаби хандареҳи тифлон Ва тулӯи офтобаш ғ рухи дилнавози

Шикасти зиндагӣ

Риштаи умри ҳазорон саврваре, Хатти сайри умри садҳо раҳбаре Канда гардад, бок не. Орад шикаст Зиндагиро даргузашти модаре.

Хоби Модар

Сахт бигрфита дар бағал тифлаш, Масти хобанд кӯдаку модар… Раъд ғурриду барқ ҳам рахшид, Гӯиё бар замин фитод ахтар. Нӯла дорад саге сари кӯча,

23- Феврал — Рузи артиши миллӣ

Шеър дар васфи артиши миллӣ Аё кишвари ман ту гавҳари ман, Ҳамеша боши сарсабз, аё сарзаминам! Муборак бодо иди артиш эй далерон! Кунун 23-юми

Ошиқ

Ошиқ зи ҳаҷри дилбар чун шамъсон сӯзад, Аз ҳасрати нигоҳаш дил дар фиғон сӯзад, Чун булбули саҳархез дар бустон сӯзад, Дилдор рӯзи аз ишқ

Ошиқи

Ошиқи ҳам дар замонам бенасибӣ будааст, Бар ҳама роҳи гузаштам ғуссаҳо оварда аст. Он гули боғе , ки бо буяш мастам мекунад, Дида будам

Баҳри падари миллат

Баҳри падари миллат. Эй сарвари бо нуфузи мо. Эй Падари дилсузи мо, Эй шоҳи Тоҷикон. Бошад номат бар ном, Эмомалии Раҳмон. Шумо ҳастед қаҳрамон,

Баҳри пешвойи милат

Эй давлати ободу бо нуфузи мо. Эй сарвари адолатхоҳу дилсузи мо. Бимонад давлатат до абад поянда, Боши болои давлат ҳазор сол зинда., Хоҳем аз

Ишқ

Ошиқсифатон дар ишқ, мегиряду бас Маҷнунсифатон дар ишқ, меноладу бас, Эй ошиқсифатон нанолед аз ишқ Ошиқсифатон дар ишқ, месузаду бас

Эй Давлати

Эй давлати ободу бо нуфузи мо, Эй сарвари адолатхоҳу дилсузи мо. Бимонад давлатат то абад поянда, Бимони болойи давлат ҳазорсол зинда. Эмомалии Раҳмон пешвойи

Ишқ

Дареғо тири ишқи ман хато рафт. Куҷо буду куҷо шуду, куҷо рафт. Чи шуд ишқам агар аз худ бипурсам. Вафо буду ба суйи бевафо

Меҳмон

Ҳамдаме дорам, ки у доим меҳмони манаст, Даст бурида, по канда зери лабони манаст Тарзи рафтора ширину, тарзи гуфтораш ширин, Бе ишорат, бо таҳорат

Шукрона

Шукрона кунем, ки мулки зебо дорем, Шукрона кунем, ки онро тамошо дорем. Ҳар чо биравем моро пешво гуянд, Зеро, ки илму , амалу доно

Худоё

Худоё сабрам бидеҳ, Ҷонам Зи қалбҳо меравад. Худоё ақлам бидеҳ, То равам бо роҳи покат. Зи ғам сӯи парешони, Бенаво аз пешонӣ. Худоё бахш

Шукронна

Шукрона кунем, ки мулки зебо дорем, Шуккона кунем, ки онро тамошо дорем. Ҳар чо биравем моро пешво гуянд, Зеро, ки илму , амалу певои

Меҳмон

Ҳамдаме дорам, ки у доим меҳмони манаст, Даст бурида, по канда зери лабони манаст Тарзи рафтора шширину,тарзи гуфтораш ширин, Бе ишорат, бо таҳорат зеби

НА ИН ЛУТФЕ БУВАД МОРО

Дарида синаи моро, ки масти ёр меоям, Куҷо бода, куҷо мастӣ, чу он дилдор меоям. Сафедию сиёҳиро агар аз чашми мо бурдӣ, Бигў, зиндиқаму

ОМАДАМ ДАРРО ЗАДАМ…

Омадам дарро задам, дар лаҳзае Модарам овоз дод аз равзае: Боз гард, он ҷо бимурда хоҳарат, Бешараф хонда туро ҳам ҳавзае. Гӯшам андак бо

Ашк

Достоне ба дарозии раҳи ашк марост, Ки тавонам ба нафас ҳам гӯям, Дасти ман кутаҳ нест, Ихтиёрам ба забонбозии шаҳ нест. Аз гадоӣ сари

Харобӣ

Боз ову бубин, хоҷа, ки мо хона надорем, Лутфу карам аз хешу зи бегона надорем. Хар касс, ки занад санг, гуҳар пеш биёрем, Мо

Имшаб ту омадӣ…

Имшаб ту омадӣ… Имшаб ту омадӣ, Имшаб ту омадӣ ба раҳи рӯшани хаёл, Имшаб ту омадӣ ба навои ҳазини дил, Имшаб ту омадӣ ба

Модар ва Падар

Ба пири хидмати модару падар кун, Ҷавонию чунун аз сар бадар кун. Мазан таъна бар эшон аз дили сер, Ки гар ёби замон гарди

Гар ба ҷустан

Гар ба ҷустан ёфт гашти ёри мо, Ғайри Ҷуёи набуди кори мо. Гар шуди дидори у дидан ба хоб, Хоб ҷусти дидаи бедори мо.

Парчам

Парчами ту Тоҷикистон , ҷилвагар дар оли Сомон Рангҳои хушнамудаш хар куҷо бошад парафшон Чун фидои ҷони тоҷик , чун навои софи тоҷик Чун

Модар

Аё Модар ҷавониям бароят, Тамоми ҳастагиям аз бароят. Агар аз ман хатое рафта бошад, Бубахшо то ҷони ман осон барояд.

Ғам агар таркам кунад

Ғам агар таркам кунад Танҳои танзо мешавам Дуст агар ёрдам кунад Султони дунё ҳ мешавам

Бош

Бемори туам биё парасторам бош. Як бор давои дили беморам бош. Дар ҷустуҷӯи ту ёр ҷаҳонро кофтам. Биё ёрам бош ёрам бош ёрам бош

Машав ғамгин

Машав ғамгин бош ту сабрбардор Ҳамеша ин дили худро кави дор Машав маъюсу бечора ба ҳар кор Ки маъюсу бечора ҳаст нодор

Марав бар роҳи бад

Марав бар роҳи бад эй банда дар боло Худо дори Машав ба ҳар касе уммат Муҳаммад Мустафо дори Бикун шукронаву асло фикри хиёнатро Бихон

Фарзанд

Фарзанди дилбанду ширини модар, Садафу марвариди қалби модар. Нури чашму макон бар пиллики модар, Меваи қалбу меҳраш бар дилу ҷони модар. Модар меҳраш ба

Уст

Кӯҳу чаману дашту даман саннати Уст, Шабро ба саҳар давр задан саннати Уст. Ғофил ту чаро дар ин саро бехабари, Ҳар дӯстро ба дӯст

Ё Раб

Ё Раб, ғазабам накуни мабодо, Гар дар раҳи ишқ рафта бошам. Машғули хаёли ёр буда, Аз ёди Ту фориғ шуда бошам.

Табиб

Табиб, дармонбахши мардумони, Табиб, армонбахши ин ҷаҳони. Бишав пайрав ба Синои бузургвор, Ҳамеша шод мони , шод мони.

Мухаммад

Ассало эй бандаи поки Худо Эй Худо бар номи ту ҷонам фидо Ё Мухаммад Мустафо ҷонам расул Ин саломи бандаро бинмо қабул

Афғон

Мо бар сари минбар динар ҳеҷ ки надоштем Мо дусти худу бачата худро нашинохтем, Мо нон надоштем ҳеҷ коре надоштем, Меьмори раҳу хонаву ошное

Китоб

Он яке қадри китоб гумкардае , Дигаре боғу чаман гумкардае . Аз китоӣ гумкарда лек , Мерасад рузе забон гумкардае .