ҶАВОНӢ РАФТ

Маро дар кӯчаҳои шаҳр бинӣ
Гаҳе сархам, гаҳе шӯридахотир.
Маро гаҳ шӯху гаҳ бадқаҳр бинӣ,
Гаҳе розӣ, гаҳе қаҳрӣ зи тақдир.

Ғами ту куҳна шуд дар синаи ман,
Ғами ту ёдгори хотирам шуд.
Ало, ҳамсуҳбати деринаи ман,
Суханҳоят китоби нодирам шуд.

Ту ҳар боре маро мебинӣ дар роҳ,
Дилат меларзаду мекоҳад, эй гул.
Нигоҳат мерамад аз дур ногоҳ,
Дилат аммо маро мехоҳад, эй гул.

…Ҷавонӣ буду дунёи ҳавасҳо,
Замони ошиқию бедилӣ буд.
Дили мо ҷӯш мезад мисли дарё,
Валекин худсару бесоҳиле буд.

Ба мисли рӯдҳои навбаҳорон
Дили мо якраву гапнодаро буд.
Сари мо масту пурсавдову ҳайрон,
Дили мо дар муҳаббат худнамо буд.

Кунун чун рӯдҳои тирамоҳӣ
Дили мо камхурӯшу саҳмгин аст.
Чӣ тадбире дигар? Хоҳӣ-нахоҳӣ
Аз ин пас зиндагии мо ҳамин аст.

Кунун ноланд соҳилҳои камоб
Ба ёди он ҳама оби гузашта.
Кунун гаҳ-гоҳ мебинем дар хоб,
Ки мо ҳар ду лаби дарё нишаста…

1970

Муаллиф:

Шарҳи худро нависед