Аз ѓаммозон вафо маҷўед

Бувад дархури сад ҳазорон ҷафо,
Ҳар он, к-ў зи ѓаммоз ҷўяд вафо!
Ҷуҳуде, ки бошад варо зишт рўй,
Бувад биҳтар аз мардуми ѓамзгўй !
Агар дўст дорӣ ту эдар тамиз,
Макун ѓамзу машнав зи кас ѓамз низ!
Накў гуфт донойи покизаҷон,
Ки ѓаммозро сар бибур ё забон!

Муаллиф:

Шарҳи худро нависед