Ҳазорон ҳамнишасти бегамат ҳаст

Худовандо. дили деринаам ку ?
Татоши чон, шарори синаам ку?
Зи боғи 1И1 хазон мерезад имрӯз,
Нмгори хушгили сабзинаам ку?
Т ароватҳои мӯяз ёдам омат.
Назокатхои рӯят ёдам омад.
Дар ин соат ки гунгу лолам аз дард,
Садои гуфтугӯят ёдам омад.
Биё. гулро 6а гул пайванд созем,
Биё, дитро зи дил хурсанд созем.
Дар ин дунё, ки худ фанду фиреб аст,
Чаро мо ҳамдигарро фанд созем?
Дуоям кун, ки дар кӯи ту мурдам,
Ду чашми чор бар сӯи ту мурдам.
Зи ту бӯи вафое ҳам наёмад,
Дареги ман ки бо бӯи ту мурлам.
Дили ман хонаи деринаи туст,
Ба сад чангу ғубор оинаи густ
Дарахти шсьри ман гар сабз монда,
Зи тоби чехраи сабзинаи туст.
Ба сар эй бас бахорам гул фишонда,
Ба днл эй бас нигорам гам кашонда.
Басо ишко, ки мурд ан.гар дили ман,
Ьа ҷу-’ ншқи ту ки сӯзанда монда.
X) шо ишко, сафои манзили ман,
Матои асли ман, обу гмли ман.
Сад укёнус агар обаш бирезанд.
Намирад пташи ишки дили ман.
Биё, дарё равсм, эй чашми даре,
Бий, якто шавем. эй ҳусни якто.
Аз нн настӣ, ки ҷои пастакон аст,
Биё, боло равем, эй қадди боло!
Паси дунё давидему давидем,
Ғ ами ду нё кашидему кашидем
Ба поёни рақи сарманзили умр
Ба гӯристон расидсму расидем.
Ба савдое чаро виҷдон фурӯшй?
Ба як паймона май паймон фурӯшӣ?
Чаро ҳусне, ки нархи сад ҷаҳон аст,
Ба дони арзане арзон фурӯши
Зи дурди дардҳои рӯзгорон,
Зи до< и дурии дидори ёрон Чу ҳар боре дилам гиряд зи андӯҳ, Ба рӯи сафҳа резад резаборон. Дилафрӯзи ту будам, эй дилафрӯз, Гу расми сӯхтан аз ман биёмӯз. Ба ҳаққи сӯхтанҳои баландам Чароғе дар сари гӯрам бияфрӯз. % Гули ман, гулпарастатро маёзор, Дили ман - нақди дастатро маёзор, Ҳазорон ҳамнишасти бегамат ҳаст, Гами ман - ҳамнишастатро маёзор. Ба ҷони ман гаме ҳар нокас овард, Ба ҳаққи гулпарастиям хас овард. Расида буд поям бар лабн гӯр, Лаби ту аз лаби гӯрам пас овард.

Муаллиф:

Шарҳи худро нависед