Ба ноозмуда ҳамроҳӣ макунед

Касе, к-озмудиш дар неку бад,
Ба неку ба бад ёри ту ў сазад !
Накарда касеро касе озмун,
Бувад бехирад, гар кунад раҳнамун!
Чу норе ниҳад пеши ту марди ҳуш,
Чӣ донӣ, ки ширин бувад ё туруш?!
Яқинат шавад, гар варо бишканӣ,
Шак аз дил бад-он озмун бифканӣ!

Муаллиф:

Шарҳи худро нависед