Бо занон машварат макунед

Агар ташна бошӣ, ба фармони зан
Махур обу бар оташат об зан!
Ҳар он, к-ў занонро мусаххар шавад ,
Зи маѓзи харон маѓз чун хар шавад.
Касеро, ки дил бар хирад подшост,
Ба фармони зан кор кардан хатост!
Накў гуфт донандаи гарму сард,
Ки занро чӣ кор аст бо кори мард?!

Муаллиф:

Шарҳи худро нависед