Бар рехтаву сўхта ѓам махўред

Чу чизат шавад рехта, сўхта,
Макун дидаро боз бар дўхта!
Бувад чиз ҳар гаҳ, ки хоҳӣ ту низ,
Чи суд аст ѓам хўрдан аз баҳри чиз?!
Шикаста бувад чиз ҳам з-ин нишон,
Набояд дар ин ҳеч будат зиён!
Накў гуфт фархунда марди хурам,
Ки беҳуда дилро макун ҷуфти ѓам!

Муаллиф:

Шарҳи худро нависед