Бигрифт кори ҳуснат, чун ишки ман камоле

Бигрифт кори ҳуснат, чун ишки ман камоле,

Хуш бош з-он, ки набвад ин хар дуро заволе.

Дар ваҳм менагунҷад, к-андар тасаввури ақл,

Ояд ба хеҷ маънӣ з-ин хубтар мисоле.

Шуд хатти умр ҳосил, гар з-он ки бо ту моро,

Ҳаргиз ба умр рӯзе, рӯзӣ шавад висоле.

Он дам, кн бо ту бошам, як сол хаст рӯзе,

В-он дам, ки бе ту бошам, як лаҳза ҳаст соле.

Чун ман хаёли  рӯят, ҷоно, ба хоб бннам,

К-аз хоб менабинад чашмам ба ҷуз хаёле.

Раҳм ор бар дили ман, к-аз меҳри рӯйи хубат,

Шуд шахси нотавонам борик чун ҳилоле.

Хофиз макун шикоят. гар васли дӯст хоҳӣ,

3-ин бештар бибояд бар ҳаҷрат эҳтимоле.

Муаллиф:

Шарҳи худро нависед