Бо бандагон ҷангу бозӣ макунед

Макун бозию ҷанг бо бандагон,
Бипурс, ар надонӣ, зи донандагон,
Ки банда фурўмояву дун бувад,
Набошад чу озода, ҳарчун бувад!
Касеро, ки аз нафси худ шарм нест,
Мар ўро муҳобову озарм нест!
Шунидам зи донойи некўсахун,
Ки бо бандагон ҷангу бозӣ макун!

Муаллиф:

Шарҳи худро нависед