Азизон Архив

Тамоми тору пудаш навгароист

Ба ақли кӯтахат гардан фароз аст, Дилат холиву ҷонат бениёз аст. Забони модарӣ гум кардаӣ, лек Забонат дар забонбозӣ дароз аст. Ало, эй ҳеҷкас,

Ман аз он ёри ҳарҷой гурезам

Чу мушти обу гит ецам кунй, бас Чу ишкат ҷонгусил ёдам кунй. бас. Ба сад дил дӯстат медошкам ман. Агар бо ними дил ёдам

Бино чу фитод, барнахезад дигар

Мероси азизи мурдагонем ҳама, Аз умр ба умр нардбонем ҳама. Дар хони замин барои нони хуршед Ёрони азиз, меҳмонем ҳама. То чашм задем, офтоб

Зи наҳси осмон гуфтанду рафтанд

Бидуздиданд симу зар зи конҳо, Ҳама камбуди кон гуфтанду рафтанд. Бародарро зи кин куштанд, лекин Хато рафт аз камон гуфтанду рафтанд. Ба ҷурми хештан

Миёни чанд дақиқа шикаста пир шудам

Нишони сармадӣ ҷустам, нишони тир шудам, Ғарибу бекасу бечораву фақир шудам. Агарчи шери ҳузарбам, тазоди қисмат бин, Ба дасти як саги дунболагар асир шудам.

Ватан асту мадори ҷону тан аст

Ҳар чӣ дорам дар ин ҷаҳон Ватан аст, Ватан асту мадори ҷону тан аст. Гунаҳи мост, ҳолия ин хок Мадфани мурдагони бекафан аст. Бо

Мурғе намесарояд дар ошёни модар

Фаввора мезанад хун аз дидагони модар, Эй вои ҷони модар, эй вои ҷони модар. Баҳри нажоди миллат, баҳри наҷоти миллат Беному бенишон шуд ному

Дӯстам

Дӯстам, айём хорат кардааст, Тундкпрӣ кундкорат кардааст. Амру фармони ду-се чавкисавор Уштуросо зери борат кардааст. Ҳар мадорое, ки кардӣ бо замон, Безамонат, бемадорат кардааст.

Надидаед чу як бор ҷанги рӯёрӯй

Ало. Девони Мавлоно, маро ту зинда хоҳй дошт. Шумо, шикастабаҳоён, маро чӣ медонед? Шумо, бузургифурӯшон, маро чй медонед? Надидаед чу як бор ҷанги рӯёрӯй,

Хурдаам май бас зи хумми дурднӯшони қадимӣ

Гарчи эъҷозе накардам, баҳри эъҷозе бимирам, Бо пару боли қавӣ дар авҷи парвозе бимирам. Хурдаам май бас зи хумми дурднӯшони қадимӣ, Зиста риндона, ҳам

МАДҲИЯИ ДИЛ

Ҳалолат бод, эй дил, ҳар замон, эй дил, ҳалолат бод! Ба чанги ин ҳама дарду ғамон, эй дил, ҳалолат бод! Замину осмон гӯӣ ду

Дар ин дунё, ки бераҳмиву бемеҳрист бунёдаш

Замину осмони ман туи модар, туӣ модар, Ҷаҳони бекарони ман туӣ модар, туӣ модар. Дар ин дунё, ки бераҳмиву бемеҳрист бунёдаш, Ягона меҳрубони ман

Бо ду чашми хирабин ну ри кухистон, модарам, Шуълае аз оташи оташпарастон, модарам. Мавҷи мӯҳои сафедат аз сафедии дил аст, Бо хама пажмурдагӣ сомони

ҚАСИДАИ МОДАР

Сад ҷону дил фидои як муддаои модар, Фатҳу кушоиш орад дасти дуои модар. Бишнид гар садоям дунёи сахтгӯшон, Ангезаест шояд аз аллаҳои модар. Гар

Гар туро завқи тапиш дар сина гардидаст кӯр

То ғами талхе нахурдӣ, аз ғами ширин магӯ, То ғами фардо нахурдӣ, аз ғами дерин магӯ. Гар туро завқи тапиш дар сина гардидаст кӯр,

Якумр аз раҳи дил — аз манзиле ба манзил

Дар мағз-мағзи ҷонам ғамҳои ту бимирам, Бо гуфтугӯи ишқат бегуфтугӯ бимирам. Якумр аз раҳи дил — аз манзиле ба манзил Бас ҷустуҷӯт кардам, дар

Бемадорои муҳаббат бемадор истодаам

Дар канори рӯд дур аз он канор истодаам Бемадорои муҳаббат бемадор истодаам. Тирамаҳ ҳарчанд мегӯяд: баҳорат рафтааст, Чун ҳинои санг ёде аз баҳор истодаам.

Зи макри душманон боке надорам

Ба дил сад достон мемирам охир, Чу гул дар бӯстон мемирам охир. Зи макри душманон боке надорам, Зи қасди дӯстон мемирам охир. Ман аз

Дар дили шабҳо ба ёд ояд маро

Бетабу тоби ту бетобам ҳанӯз, Гӯиё дар шасти гирдобам ҳанӯз. Гарчи аз рӯзи насибам рафтаӣ, Медароӣ дар шаби хобам ҳанӯз. Дар дили шабҳо ба

Шабу рӯзон худо гӯӣ, маро дигар намеёбӣ

Агар сад сол ҳам ҷӯй, маро дигар намеёбӣ, Шабу рӯзон худо гӯӣ, маро дигар намеёбӣ. Ба роҳи ман чу пойандози махмал ҳар саҳаргоҳе Ба

Мо як танем, аммо бо халқ бешуморем

Пинҳон зи назар то кай, дар мадци назар мебош, Хоҳӣ зи хатар растан, дар чанги хатар мебош. у Аз худ чӣ бурун тозӣ, чун

ҶАВОНИИ ПАДАРОН

Бо қаҳқаҳи мастонаю бо шеъру тарона, Бо рӯҳияи ғолибу ошӯбгарона, Бо тантанаи ақл карон то ба карона, Чун рӯд ба сад ғулғула бигзашт ҷавонй.

МАН НАМЕМИРАМ

То нагирам хунбаҳои ҷумлаи қурбониёнро, То набахшам умри озоде ҳама зиндониёнро, То наёбам роҳи дилҳои тамоми зиндагонро, То набардорам ба дӯшам дӯшбори ин замонро,

НӮШБОД

Ба дастам ҷоми хайёмӣ, Лаболаб ҷоми гулфоме. Дар ӯ ёди ниёгон аст, ҳам ашки бузургон аст, Дар ӯ шаҳди замину шуълаи хуршеди тобон аст.

БА МОДАРАМ

Ба кунҷи сандалӣ биншаста шабҳо, модари пирам, Ту шояд ҷомаи домодӣ медӯзӣ ба сад нийят, Ки рӯзи тӯй дида бар қади ман, бишканӣ армон,

Бо чашми Ту

Обруи ишқро чашми ту бардорад баланд, Фитнаи ағёрро мардона нанмояд писанд. Чашмро, эй ҷони ман, аз сӯи ман ҳаргиз макан, Чунки дорад ҳар нигоҳи

Хат навиштан ба Модар

Ту ҳоло зиндаӣ, эй модари пир, Саломат ҳастаму гӯям саломат. Бимон, ки офтоби бахту умед Ҳамеша нур пошад рӯи бомат. Ба ман ҳамсояҳо доим

МАКТУБ БА МОДАР

Зиндаӣ то ба ҳанӯз, эй кампир? Ман дуогӯи сари сахти туям. Дар ҳама рӯи ҷаҳони дилгир Ҷуз хаёли ту надорам ҳамдам. Хабар омад, ки

Гули хайри

Гули хайриро аз дур Гумон кунӣ: пиёла, Ки сурх асту сафед аст Дар рӯйи кафи ёла. Пиёла гаҳ пур аз субҳ, Гоҳе зи оби

Гули Нилуфар

Бо дамидани офтоб Н илуфар хезад аз хоб, Мисли парии оби Берун барояд аз об. Гуяд: «Салом, эй офтоб, Эй офтоби ҷаҳонтоб, Аз ҳама

ГУЛҲОИ ТОҶИКИСТОН

Дар кӯҳу пуштаи мо, Дар боғу киштаи мо Гул бируяд беҳисоб Бо рангу буйи ноёб. Номҳои зебо доранд, Қимати дунё доранд. Бояд онҳоро донем,

Чемпион кист?

Фарзоди мо чемпион, Каратести ҷаҳон, Аз ҳар гӯшаи дунё, Дорад медали тилло, Аз Ҷопон аз Булғор, Аз Чину мулки тотор, Дар сабқати ҷаҳонӣ- Бо

ЭЙ ТОЗАБАҲОРИ ЗИНДАГОНӢ, В — ЭЙ ДИЛБАРИ ЁРУ ЁРИ ҶОНӢ БУРДАНД ТУРО БА СӮЙИ АҒЁР, КУШТАНД ИЁРИ ЗИНДАГОНӢ. ЭЙ БЕ ТУ ҶАҲОН БА ЧАШМ

Маънои зиндаги дар чист?

Мо бо ту чузъи якдигарем, Аз аввали пайдоиш хамдигарем. Гар ту хор шави, ки бемор шавам. Давомаш **** ???

Падар Модар намеёбӣ

Молу давлат меёбӣ, Падар Модар намеёбӣ, Фурсат аз даст мадеҳ, Ба аёдаташон парвоз бикун, Онҳо сафар доранд, Сафари барнагарданда доранд, Ту наранҷон онҳоро, Аз

Модарам дар шаҳр бо ман зиндагонӣ мекунад

Модарам дар шаҳр бо ман зиндагонӣ мекунад, Зиндагӣ бар ман ҷафо, ӯ меҳрубонӣ мекунад. Бо ҳавои тозаи деҳ баски одат кардааст, Зиндагӣ дар шаҳр

Падари муҳоҷир ва бесодиқ

ДОДО, ДОДО… Аз мулки ғарибӣ даст шӯед, додо, Гулҳои умеди худ бибӯед, додо. Дишаб зани ҳамсоя маро гуфт «сағир» Маънои сағира чист? Гӯед, додо!

Дуои модар

Хати марзи Тоҷикистон лаби ҷонамизи модар Бағали Ватан баробар ба канори бози модар. Шафақи шукуфтасубҳаш лаби хандареҳи тифлон Ва тулӯи офтобаш ғ рухи дилнавози

Файзи хоки пойи модар

Давоми умри ту бошад ҳар оғозе, ки ман дорам, Матонат боли ту бахшад ба парвозе, ки ман дорам. Кашидам бар фалак с арч ун

Хоби Модар

Сахт бигрфита дар бағал тифлаш, Масти хобанд кӯдаку модар… Раъд ғурриду барқ ҳам рахшид, Гӯиё бар замин фитод ахтар. Нӯла дорад саге сари кӯча,

Шикасти зиндагӣ

Риштаи умри ҳазорон саврваре, Хатти сайри умри садҳо раҳбаре Канда гардад, бок не. Орад шикаст Зиндагиро даргузашти модаре.

Ҷон Падарҷонам

Аз баҳри як каф Дӯои падар. Нахом зарӯ зевар, Ин ҳамаро мемонам пушти дар. Басуят меоям ҷон падар Дӯо бидеҳам ей падарҷон, То ман

Модарҷон

Модарҷонам ягона Нуру чароғи хона У азизу мешрубон Дуст дорам бештар зи ҷон

Падарҷон

Падарҷонам эй падар Ту азизу муътабар Мушфику ёвари мо Ба ҷон баробари мо

Апаҷон

Апаҷони нағзи ман, Бодоми думағзи ман. Имшаб шаби туятон, Монанди маҳ руятон. Апаҷонам ба мошин биё, Ҳамроҳи мо шин. Хонаи нав мебарем, Хону палав

МОДАР ВА МАКТАБ

Модарам дар синфи мо, Ёд медиҳад «Алифбо». Қавлаш яку кораш як, Гуфтору рафтораш як.   Ба гуфти модарҷонам, Модари меҳрубонам. Доимо хубу аъло, Хондан

ЗАНГӮЛА

Дӯстон рафтанд ҳар сӯ дар талоши зиндагӣ, Аз барои ризқи пошида ба ҳар самти ҷаҳон. Он яке ошиқ шуду рафт аз қафои духтаре, Дигаре

Очаҷони ман

Ҷони ман  очаҷони ман, Оча ман меравам ёдат дилам хун кунад. Наход ишқи як духтари Кулоби маро, Аз ватан берун кунад.

Падарҷонам

Падарҷонам эй падар Ту азизу муътабар Азизу меҳрубони мо Ба ҷон баробари мо

Баҳри Мода

Замину осумон надоранд қимати хоки пойи Модар, Ман мемирам баҳри як каф дуои Модар. Агар бар ман диҳар тиллову ё нархаш аз инҳам болло

Замину осумон

Замину осумон надорад қимати хоки Пойи. Модар, Ман мемирам бахри як кафе дули Модар. Агар бар Ман дизайн тилло ё нархаш Аз инхам Боло,

Модари фарзандкуш

Худо бахшад, туро Шаҳлои ноком, Туро Модар намегӯям, чӣ гӯям? Ту ҳукми хоҳарӣ дорӣ агарчӣ, Туро хоҳар намегӯям, чӣ гӯям? Магар Модар чунин бераҳм

Модарам гиря макун бар мани ғариб

Модарам ашке марез, ҷонам ба қурбони ту аст. Ҷони ман қурбони он дастони ларзони ту аст. Меравам суи ғарибӣ Модарам ғамгин машав. Дар ғарибӣ

Замона

Замона   шоире  аз   шоирон  аст, Замона ошиқи гулдухтарон   аст. Замона  умри инсон   шона  созад, Замона  мулке  дар хонадон  аст. Агар хоҳи боши оқилу доно,

Фарзанди бад доғи Падар

Фарзанд чу шавад душмани ту, хор шави, дӯст, Бар нобудану мурдани худ, зор шави, дӯст. Шодӣ макун аз тавлиди лахти ҷигари хеш, Он рӯз

Неруи эҷод

Хидмати модар накардӣ, умри ту бар бод рафт, Зиндагоният ба ранҷу нолаву фарёд рафт. Гар ту будӣ нохалаф фарзанд, бо андӯҳу ғам Рӯҳи модар

Файзи хоки пойи модар

Давоми умри ту бошад ҳар оғозе, ки ман дорам, Матонат боди ту бахшад ба парвозе, ки ман дорам. Кашидам бар фалак сар чун ниҳоаею

Дуои модар

Хати марзи Тоҷикистон лаби ҷонамози модар, Бағали Ватан баробар ба канори бози модар. Шафаки шукуфтасубҳаш даби хандарези тифлон Ва тулӯи офтобаш — рухи дилнавози

Модар

Модар ганҷи қимат аст Ҳастиаш бо ҳимат аст Қадри модар бидонед Ҳар кас ки боҳимат аст.

Сухан

Сухан навиштам бо оби дида. Суханро аз харсу чида-чида . Ошиқ шудам ба нокасе. Рузе рафт бо дигар касе. Маро сузонду чеҳра хандон буд

Модарҷонам

Модарам эй модари ғамхораам, Будаи шабҳо сари гаҳвораам. Ман ба хоби нозу лек бедор ту, Модарам эй модари бечораам. Модарам доди дили бекинаам, Меҳри

Дар 63-солагӣ

Бидидӣ, эй падар синни Паямбар Зи лутфу қисмати Аллоҳи акбар Бубинӣ роҳати фарзандҳоро Фароғат бахшадат ин хонаву дар. * * * * * *

Эй модари биҳиштӣ

Дилсӯзу меҳрубонӣ, эй модари биҳитштӣ. Дар сарзамини меҳри донам умед киштӣ! Дорам умед аз ту, бахти сафед аз ту, Охир ту ояҳое аз бахту

Ҳурмати падару модар

Ба пирӣ хидмати модар, падар кун, Ҷавонию чунун аз бадар кун! Мазан таъна бар эшон аз дили сер, Ки дигар ёбӣ замон, гардӣ ту

Дар ҳаққи Мунира Ҳакимова

Шарики туй ба ҳар манзил, Гуле буди ба ҳар маҳфил, Ҳунармандонро ҳамдил, Ба рӯзи ид куҷо рафтӣ, Зи мо дорулбақо рафти! Буди ту беҳтарин

Шеър дар васфи Фарзанд (Писар)

Писарам, нусхаи дилу ҷонам, Орзӯям, умедам, армонам, Побапо бурдамат ба роҳи ҳаёт, То ки бошӣ асои дастонам. Рӯи дастон калон накарда туро, Ман калон

Аё модар

Аё модар бирафти дар ҷавони, Бароям сард гашта зиндагони. Куҷо шуд хандаву меҳру садоят, Куҷо шуд он нигоҳи пурсафоят. Аё модар бирафти аз бари

Аё модар

Аё, модар бароям ҳасти ягона, Худоё, ту бимони ҷовидона, Агар як мушкиле пешам биояд, Дуои ту бо ман, мемонад. Аё модар, аё модар. Ту

Табрикоти 8 март барои Бонувон — Модарон

Табрик гуем Шуморо, Бо ин иди баҳорӣ, 8-уми март муборак, Бонувони гиромӣ, Пеш аз ҳама саломат, Бошед аз самими дил, Чеҳраҳои шумоён, Пурнуриаш намоён.

Ашқи модар

Ашқи модар рехт бо хуни ҷигар, Ашқи модар шабнами субҳи сахар Тири нокас кушта бас фарзанди у. Тири нокас кушта бас дилбанди у.

Модар ту

Модар ту чароғи осмонам, Модар ту азизу меҳрубонам. Модар ту фариштаи ҷаҳони, Модар ту умеди кудакони.

Модар

Модар чи суханест зебо Дилнишин асту хеле гуворо У ёд дод ба мо гаштан бо по Таърифи Модар бешуморо