дарё Архив

Чи бадбахт аст он мулку маконе

Гул аз гул рангу бӯи нав бигирад, Ҳам аз хуршед маҳ партав бигирад. Гаҳ устод ақл омӯзад зи шогирд, Гаҳе раҳбар паи пайрав бигирад.

Ҳазорон ҳамнишасти бегамат ҳаст

Худовандо. дили деринаам ку ? Татоши чон, шарори синаам ку? Зи боғи 1И1 хазон мерезад имрӯз, Нмгори хушгили сабзинаам ку? Т ароватҳои мӯяз ёдам

Оинаи хештанбисозе дорам

Бас дурру гуҳар дар дили дарёи ман аст, Бас нури саҳар дар дили шабҳои ман аст. То ҳар сухани ман аз паи дилёбист, Ҷамъияти

Бар ғуссаи зиндагон биё

Имрӯз ба мисли меҳмон зуд бирафт, Аз умри абад даре набикшуд, бирафт. Дар коми уфуқ бирафт хуршед фурӯ, Ин оташи пуршарор чун дуд бирафт.

Дарёи ман аз баҳри ҷаҳон мегузарад

Ман ҷамъ кунам, туаш парешон созӣ, Обод кунам, ту боз вайрон созӣ. Бо ин ҳама бозию фиребу найранг, Эй умр, зи ман чӣ гуна

Гирифта бекарории шаборӯзонаи дарё

Қарорам нест дар ёди паридарё, вуҷудамро Гирифта бекарории шаборӯзонаи дарё. Диламро бишканад ҳар дам шикан андар шикан гесӯш, Нанолам чун зи бозии ситамкешонаи дарё.

Дарё

Қароре нест азбас дар талотумхонаи дарё, Биё, бинҳем лабро бар лаби паймонаи дарё. Чу бар афсонаи умри гурезон эътимоде нест, Биё, эй дил, даромезем

Зи як сарчашма меоем

Ду раҳсозему раҳпаймо — ману дарё, ману дарё, Ду ҳамроҳему ду танҳо — ману дарё, ману дарё. Зи як сарчашма меоем, як сарчашмаи кӯҳӣ,

ЗИНДАГЙ ДАРЁСТ

Зиндагӣ дарёст, дарё бигзарад. Ошиқӣ савдост, савдо бигзарад. Чун тамошои ҷаҳон як навбат аст, Навбати мову тамошо бигзарад. Рӯд мехонад тарона. Бод мегӯяд фасона.

ДАРЁ

Дарё! Дарё! Бехуд равонй, дарё! Пири чу дунё, Чун ман ҷавонӣ, дарё! Ҳар гаҳ нагунҷӣ дар соҳили худ, Ман ҳам нагунҷам дар манзили худ.