Тирамоҳ Архив

Дар мазраи хушкида борони нумӯафзо

Эй шӯри ҷаҳони ман, эй ишқи ҷавони ман, Дар пои дарахти хушк, эй оби равони ман Дар мазраи хушкида борони нумӯафзо, Дар синаи беуммед

Ё ки аз пешу барам мегузарад.

Умр аз пеши дарам мегузарад, Ё ки аз пешу барам мегузарад. Аз чӣ роҳе ба чӣ ранге бошад, Навбати умри сарам мегузарад. Тирамоҳ ояд

Мудом дилфирефта зи рангу бӯ набудаам

Фақат асири мастию маю сабӯ набудаам, Мудом дилфирефта зи рангу бӯ набудаам. Чу даштҳои тирамаҳ нагаштаам тиҳӣ зи худ, Чу санги сард бехабар зи

Осиёе ки пас аз навбати мо мегардад

Тирамоҳ омад, азизон, аз алам шеван занем, Дар гами гулшан май андар шуълаи гулхан занем. Осмон паст омада, гӯӣ ки бар сар мезанад, Соғаре

Ёди айёме, ки бо ман ҳамнавой доштй

Тирамоҳи ман, баҳори ман куҷост? Бебарорам ман, барори ман куҷост? Хушкдасту хушклаб мондам, дареғ, Бӯсаҳои гарми ёри ман куҷост? Дар кафам монда кафи хокистаре,

Тирамоҳ

Тирамоҳ омад ҳама чо зард гашта Ва богу дашту сахро борон гашта Ҳама меваҳон пухтанд дар тирамоҳ Зи буи дилкашаш сармаст гашта

Тирамоҳ

На дигар хирмани гандум, на дигар хирмани моҳам, Ба ҳаво тӯдаи абрам, ба замин тӯдаи қоҳам; Тирамоҳам, тирамоҳам, тирамоҳам, тирамоҳам, Ҳама зардам, ҳама гардам,ҳама

БОРОНИ ТИРАМОҲ

Рехт борон… торҳои сим-сим Хуш навои осмонӣ доштанд. Зеру бамҳошон ба рӯи бомҳо Муждаҳои меҳргонӣ доштанд. Рехт борон… риштаҳои нуқрагун Шуд сари дӯши дарахтон

ТИРАМОҲ

Осмони тозарӯ шуд тирарӯ, Токҳоро гӯр карданд. Пояҳои хушки пахта бегулу бебарг монданд, Рафт з-онҳо қадру қимат – он гули симинашон, Сӯяшон сар хам

ХОНИ ЕҲСОН

Бо ханада рӯйи худ тофт Хуршеди   тирамоҳон, Тасфири дигаре ёфт Маҳбуб тоҷикистон.   Русхора шуст дар нур Себу анори хушбӯ, Рӯ тоза кард бодом

ЗИМИСТОН

Ҳавои сард омад, ҷӯй ях баст, фарози кӯҳоро абр пӯшид. Шамоли тунд аз машриқ  хурӯшид, Ба рӯйи бому дарҳо барф биншаст. Ба ҷойи зӯзҳои