муҳабат Архив

Байни мову дил ҳамеша ҳарбузарби шавкҳост

Диз гадои дигареву ман гадои дшаре, Дип адои дигареву ман адои дшаре. Байни мову дил ҳамеша ҳарбузарби шавкҳост. Дил фидои дигареву ман фидои дигаре

Байни ду дил — байни ду сайёраи шӯру ҷунун

Ёд бод, он шӯри оғози муҳаббат ёд бод, Ёд бод, эҳсоси эъҷози муҳаббат ёд бод. Байни ду дил — байни ду сайёраи шӯру ҷунун