Умр Архив

Ту хурдӣ бас ғамони дигаронро

Агар як шаб ба болинат биболам, Зи шӯриҳои аъмолам нанолам. Зи рӯи гандумат дар суфраи умр Агар гирам завола, безаволам. Худоё, бандагонат хомкешанд, Туӣ

Ҳама филфавр домони ту гиранд

Рахат аз кӯи ман дигар шуд, эй гул, Нихоли ишқи мо бебар шуд, эй гул. Дили санг об шуд аз нолаи ман, Дили санги

Шаҳиди ҳусну рашку бевафоӣ

Туӣ ганҷинаи умри ман, эй ёр, Туӣ нақдинаи умри ман, эй ёр. Ба монанди диле ғамгину шодон Туӣ дар синаи умри ман, эй ёр.

Ҳама доранд аз моли ҷахон

Ба ёди рафтагон овоз кардам, Ба роҳи рӯҳашон парвоз кардам. Ман анҷоми ҳаёти мурдагонро Зи субҳи умри худ оғоз кардам. Лаби ҷому лаби ҷононаам

Барои дилкушодон даҳр танг аст

Басо бишнида гуфтори ҳавоӣ, Надидам роҳу расми ошноӣ. Агар ман бевафо будам, дуруст аст, Ки дунё дошт бо ман бевафоӣ. Аз он лабҳо, ки

Ба он ҳусни паямбарофаринат

Диламро мехурад хар дам гами ишк, Дамс беҳамдамам созал дами ишқ. Нзмедонист олам аз вуҷудам Намсбудам агар дар олами ишқ. Чй гӯям. дафтарам холист

То охири умри дил оғози ту хоҳам буд

Умр рафту нарасидем ба сарманзили дил, Начашидем зи анвои ҳама ҳосили дил. Гарчи сад восита ҷустему талофӣ кардем, Боз мондем ба сад восита по