зиндаги Архив

Замоне будаӣ гардунсаворе

Аз он ганҷу аз он махзан дареғо, Аз он сарву аз он гулшан дареғо. Замоне будаӣ гардунсаворе, Кунун ғардуна бар гардан… дареғо. Аз ин

Чу ман дарёдилам дар зиндагонӣ

Касе аз дарди мо парво надорад, Ки мисли мо дили шайдо надорад. Зи шӯри мавҷу аз гирдоб тарсад, Касе чун мо дили дарё надорад.

Дар синаи ман мақбараи ҷовидон

Хонед ба базми ошиқӣ номаи ман, Пӯшед ба қомати сиҳӣ ҷомаи ман. Сар пои сутуни ростӣ буда маро, Созед сутуни хонае хомаи ман! Рӯзе,

Зиндаги

Мурдагон дар гӯр кай берун зи дунё будаанд?! Дар чахони бемуаммо пурмуаммо будаанд! Бебасират. лек сӯйи мо назар мекардаанд, Безабону дар забон узри гунаххо

Аз раҳи такдири ту уммеди ман ғофил гузашт

Рафтию дар хотири ман чашми зебои ту монд, Рафтию дар кунҷи холии дилам ҷои ту монд. Аз раҳи такдири ту уммеди ман ғофил гузашт,

Бо ёди рӯи ту дили ман хунчакон шуда

Ҷоне, ки ҷон ба ҷони ту буд, нимаҷон шуда, Андар макони хеш дилам ломакон шуда. То рӯи хунчакони туро ёд мекунам, Бо ёди рӯи

Дар миёни қарбу зарби мадду ҷатри зиндагонӣ

Ҳамрахи айем будам, а« рахи зйём рафтам, Дар талоши ном будам, оқибат гумном рафгам. Дар миёни қарбу зарби мадду ҷатри зиндагонӣ Мавҷи беором будам,

Ба ошёни равшани хаёлҳо, висолҳо

Маро ҳисоби зиндагй ба ҳар ҳисоб мскашад, Миёни обу оташам ба обутоб мекашад. Ба ошёни равшани хаёлҳо, висолҳо Нахуст бор медиҳад. сипас қиҷоб мекашад.

То ба дарёи диле рафтам ба сад дарёдилӣ

Тарки соғар кардаму андар хумораш сӯхтам, Тарки дилбар кардаму дар раҳгузораш сӯхтам. То ба дарёи диле рафтам ба сад дарёдилӣ Бе канораш об гаштам,

Сарҳисоби зиндагиям дар сари кӯи ту бод

То ту бошӣ, рӯнамои бахти ман рӯи ту бод! Сарҳисоби зиндагиям дар сари кӯи ту бод! Гар сазоворам, мукофоти чамоли ту бас аст, Гар