Дар корҳо мудоро кунед

Мудоро ба ҳар кор кардан накўст,
Чи бо зишт душман, чи бо хуб дўст!
Чу ҳангоми тезӣ мудоро кунӣ,
Зи хоки сияҳ мушки соро кунӣ.
Мудоро балоро бидорад зи ту,
Ҷафову ано боз дорад зи ту!»
Нигаҳ кун, чи гўяд ҷаҳондида мард:
«Касе аз мудоро зиёне накард!»

Муаллиф:

Шарҳи худро нависед