Ду дил қоим шавад дунё бисозад

Ди имро дар кафат лодам. натилй.
Гу листон хадяат кардам. начидӣ.
Пас аз он. ки бахори ман хазон шуд.
Чу бод андар хазони ман вазидй.
Ҷахони рангу бӯ сират надорад.
Ки хим-хим дораду химмат надорад.
Аз он дилбар дили худ воситонед,
Ки комзг дораду кимат надорад.
Биё. мотам кунем, он ишки мо мурд.
Ҳама тобу табу сӯзу наво мурд.
Зи умри бевафо ҷурме набошад
Ки худ дар пеши чашми мо вафо мурд.
Ҳама дар неъмату носери дунё,
Ҳама дар маснаду машғули савдо.
Агар гаркидаро гӯё кунад марг,
Бигӯяд: ташна мурдам зери дарё!..
Замонс шеъри тар будему рафтем,
Зи сар то по шарар будему рафтем
Касеро на зафар буд, на хагар буд,
Зафар андар хагар будему рафтем
Гахе ман масги шавки ҷустуҷӯям,
Гахе масти маю ҷому сабӯям.
Ҳама он май, ки хурдам, ман нахурдам,
I ами дил хурду ман оадноми ӯям.
Ту бардорй аламро, ман аламро,
Гу бишморй ракамро, бшда гамро
Маро гар сад калам созй ба сад макр,
Нлгири харгиз аз дасгам м.шмро
Гурӯхе пухта бинмоянду хоманд,
Гурӯхе рангбози нангу номанд.
Чу ман з-он зумраам, донам. ки алҳак
Ҳама ширинкаломон галхкоманд.
Маро гаҳ масту расво мешиносанд,
Сабукрою сабукпо мешиносанд
Агарчи пой то сар шоирам ман,
Маро гаҳ бесарупо мешиносанд.
Ду чашма як шавад, дарё бисозад,
Ду дил қоим шавад, дунё бисозад.
Агар имрӯз аз дирӯз хуб аст,
Ҷаҳони равшани фардо бисозад.
Ту чун ман пуралам ҳаргиз набудӣ,
Ки аз ахди қалам ҳаргиз набудӣ.
Ту бо ман ҳамқадаҳ будӣ даме чанд,
Валекин ҳамқадам ҳаргиз набудӣ.
Ши гобон омадам, рафтам шитобон,
Надонистанд қадрам ҳамрикобон.
I {адонистанд, ман будам замоне
Шарики чонхаробон, дилкабобон
Г аҳе дар мачлиси даъво хамӯшам.
Гаҳе бо хештан танҳо биҷӯшам.
Ҳаромам бод шири поки модар,
Ки мардиро ба номардй фурӯшам’
Агар ман мурдаам, савдо намурдаст,
Танам мурда, дили шайдо намурдаст.
Ба ёди он ҳама дарёдилиям
Лабн дарё биё, дарё намурдаст

Муаллиф:

Шарҳи худро нависед