Гуле бо ман начидӣ

Билеҳ ҷоме, ки месӯзад замирам.
Бидех чоме. ки то ман дарнагирам
Зи дасти марг би! резам шабу рӯ з,
Ба уммеде. ки аз дасти ту мирам1
Чаро аз ман рамиди. эй гули ман.
Зи кӯям по кашидй. эй гули ман.
Дар ин дунё, ки гул паҳлӯи хор асг.
Гуле бо ман начидӣ, эй гули ман.
Биё, эй дилбарн дирӯзаи ман.
Биё. эй мӯнису дилсӯзаи ман
Ҳама ганҷи дили ман рафт бар бод,
Биё, эй лаъли ман. фирӯзаи ман.
Аз ин фарзонагӣ девонагӣ беҳ,
Лз ин хамбастагӣ бегонагй беҳ.
Даруни хонае аз ҳам ҷудоем,
Аз ин ҳамхонагӣ бехонагй бсҳ.
Дили бемори ман ёди ту дорад,
Дару девори ман ёди ту дорад.
Агар бо чашми дил хонӣ, бубинй,
Ҳама ашъори ман ёди ту дорад.
Ба даргоҳи ту оҳ оварда будам,
Дилм гу мкардароҳ оварда будам.
Ба пеши ту гуноҳи ман ҳамин буд,
Ки ншқи бегуноҳ оварда бу дам
Хазон мерезад, эй ёрон, кучоед?
Ьа ршми ин хазонборон куҷоед?
Хазони бӯстони днл расида,
Шумо, далсӯзу дипдорон, куҷоед? 
Баҳор омад, хама дунём ишқ аст.
Дилу ҷ»нам, сару савдом ишқ аст.
Дар ин дунё ки сар то сар дурангист,
Зи сар го по, зи сар то пом ишқ аст.
Биё, )И гул, дилам аз ғам рақо кун.
Барои хотири ишкам дуо кун.
Агар гақвораи ишқам набудй,
Сари гахворасангам 1 иряқо кун.
Ьиё, ки ҷони ҷонат будаам ман,
Бақорс дар хазонат будаам ман.
Ту аз ман рух магардон, ки замоне
Рухи бахти ҷавонат будаам ман.
Сабӯеро ба бӯе мефурӯшанд.
Нумӯеро ба мӯс мефурӯшанд.
Чй гӯям як гурӯҳи бенасабро,
Ки дарёро ба ҷӯе мефурӯшанд.
Чаро аз ваъдаи худ дер кардй?
Қавасхои диламро пир кардӣ.
Басо бигзапгг бар ман ҷаври тақдир.
Ту ҷаври бадтар аз тақдир кардй.
Манам дарёдилу чашми ту дарёст,
Манам фардоталаб, ишқи ту фэрдост,
Ман аз худ рафтаму аз ту нарафтам,
Ки аз ту рафтанам рафтан зи дунёст.
Чу барги гул касе пюир набошад.
Чи дарди май касс сохир набошад.
Лаби паймона гӯяд розхос,
Ки лак-лак орифс кодир набошад

Муаллиф:

Шарҳи худро нависед