Хештанро ба ростӣ маъруф кунед

Чу аз ростӣ номи ту шуд баланд,
Ду пойи дурўѓ андаровар ба банд!
Ба ҷуз ростӣ, то тавонӣ маҷўй,
Ки раста шавад мардуми ростгўй!
Бувад растагӣ, бешак, аз ростӣ,
Зи кажжӣ падид оядат костӣ!
Накў достон зад дар ин марди нек,
Ки аз ростӣ ёфтам номи нек!

Муаллиф:

Шарҳи худро нависед