Кори ноҷустанӣ маҷўед

Зи ноҷустанӣ кам шавад обрўй,
Кӣ гўяд, ки ноҷустаниро биҷўй?!
Ҳар он, к-ў ба ноҷустанӣ дил ниҳад,
Гуле барканад наѓзу бар гил ниҳад.
Ба чизе, ки дар ҷустанаш суд нест,
Чу оташ, к-аз ў баҳра ҷуз дуд нест!
Накў гуфт он хусрави хубрўй,
Ки чизе, ки онро наёбӣ, маҷўй!

Муаллиф:

Шарҳи худро нависед