Маргро фаромўш накунед

Чу манзил шинос ин ҷаҳони каҳун ,
Чунон дон, ки ҳар соъат ояд ба бун !
Ба сони яке корвонгоҳ дон,
Бар ў ҷумлагӣ халқро роҳ дон!
Ба манзил дарангӣ набошад касе ,
Аз ин достон ёд дорам басе!
Аз ў бигзарад ҷонвар неку бад,
Гурўҳе дарояд, гурўҳе равад!

Муаллиф:

Шарҳи худро нависед