МАЗАММАТИ ДУНЁИ ДУН   

Бо  чӣ  монад  ин  ҷаҳон?  Гӯям  ҷавоб:

Он  ки  бинад  одамӣ  чизе  ба  хоб.

Чун  шавӣ  бедор  аз  хоб,  алазиз,

Ҳосиле  набвад  зи  хобат  ҳеҷ  чиз.

Ҳамчунин  чун  зиндае  афтоду  мурд,

Ҳеҷ  чизе  аз  ҷаҳон  бо  худ  набурд.

Ҳар  киро  будаст  кирдорӣ  накӯ ,

Дирраи  уқбо  бувад  ҳамроҳи  ӯ.

Ин  ҷаҳонро  чун  зане  дон  хубрӯй,

Хешро  орояд  андар  чашми  шӯй.

Мардро  мепарваронад  бар  канор,

Макру   шева  менамояд  бешумор.

Чун  биёбад  хуфта  ӯро  ногаҳон,

Ногаҳон  созад   ҳалокаш  бегумон.

Бар  ту  бояд,  эй  азиз,  парҳезгор,

К-аз  чунин  маккора  бошӣ  бо  ҳазар.

Муаллиф:

Шарҳи худро нависед