МОҲИ ШУҒНОНИЯМ

(Суруд)
Эй моҳи шуғнониям,
Лаъли бадахшониям,
Эй ҷон,
Эй ҷонам,
Ба ту қурбонам,
Ёраки кӯҳистонам.

Ман садқаи чашмонат,
Афтодаам дар домат,
Ҳайҳот!
Ай ҷонам,
Аз нав нишонам
Бар тири мижгонат.

Моҳваши дилрабо,
Бурдаӣ диламро,
Эй ҷони ман.
Ошиқи шайдоям,
Эй гули раъноям,
Хоҳам туву ман
Шинем дар чаман,
Ераки гулпираҳан.

Эй гули себи Шуғнон,
Аҳдатро кардӣ вайрон,
Охир, аз паймон
Гаштӣ пушаймон,
Хуб нест ин корат,
Эй ҷон!
Эй гул, пушаймон машав,
Ҷонам, аз наздам марав,

Бе ту
Бетобам,
Шабҳо
Бехобам,
Бо чашмони пуробам.

Раҳм намо бар ҳолам,
Эй бахту иқболам,
Эй ҷони ман.
Ин ғазали Миршакар,
Тӯҳфаи ту лабшакар,
Эй ҷон
Эй ҷонам,
Ба ту қурбонам,
Ёраки кӯҳистонам.

Муаллиф:

Шарҳи худро нависед