Охир эй гавхарн иоеб туро меёбам

Бол шаб го субхдам бедор месӯзад дилам,
боз аз ғамхои он гамхор месӯзад дилам.
Бахги нохамвори ман ҳамвор кай гардад дигар,
Баъд аз ин ҳамвора нохамвор месӯзад дилам.
Дар назар орам, ки беморе ба мурдан рӯбарӯст,
Мисли шамъи бистари бемпр месӯзад дилам.
Чун бубинам ғунчае аз кокули ёре фитод.
Бо хазор афсӯси нотакрор месӯзад дилам.
Чун бубинам ахтаре афтод аз сакфи баланд,
Чун паи ӯ дар шабони тор месӯзад дилам.
Чун биандешам, ки ҳоло бе чавонй мондаам,
Сахт месӯзад дилам бисёр месӯзад дилам.
1979
♦ ♦ ♦
Ман ба хар холу ба хар боб туро меёбам,
Рӯз меҷӯяму дар хоб туро меёбам.
Гар гули рӯи гуро бахз насибам накунад,
Ман зи хар як гули шодоб туро меёбам.
Ҳар гурубе, ки паси кӯҳ битағфад хуршед,
Аз суханҳои лаби об гуро меёбам
Гар аламҳои ҷудоиг маро пир кунад,
Аз чавонии маи ноб туро мсёбам.
Гар зи маҳрумии рӯят чигарам об шавад,
Аз газалҳои чигартоб туро меебам.
Охир эй душмани ширин, ба гу ҷон мебахшам,
Охир, эй гавхарн иоеб туро меёбам!
1979

Муаллиф:

Шарҳи худро нависед