РАВШАНИИ КАНОР КУ?

Фасли баҳор мерасад, бодайи хушгувор ку?
Бар сари раҳ нишаста гул, замзамайи ҳазор ку?
Гул ба чаман кушодааст чодари чархи нилгун,
Соғари айш карда пур ғунча зи май, хумор ку?
Гашт ҳавойи бӯстон бавбашикан зи шабнаме,
Сози навойи булбулу соқийи гулъзор ку?
Гул ба чаман кушода рӯ, ваъдайи васл медиҳад,
Саҳл бувад нишастанам, дидайи интизор ку?
Булҳавасони ошиқӣ бастаҳино басе ба даст,
Датсҳино ниго нест, дастбахун нигор ку?
Ваъда ба ишратам диҳӣ, фасли баҳори зиндагӣ,
Гардиши даври дунпараст, ин ҳама эътибор ку?…

Муаллиф:

Шарҳи худро нависед