Рахмони Бобо Архив

Чистон дар бораи (Офтоб)

Рӯз гирону шаб ниҳон Чигуна равшани он? (Офтоб)

Чистон дар бораи (Офтоб)

Ба ҳезуму бе оташ Дар мегирад худ ба худ Наояд даргирад ҳам Аз ӯ ягон бӯи дуд. (Офтоб)

Чистон дар бораи (Телефон)

Аз  ин гӯшаи дунё Ба он гӯшаи дунё Мерасонад ба тезӣ Хабари моро туро? (Телефон)    

Чистон дар бораи (Пул,зар)

Доштааш ҳам менолад, Надошта ҳам менолад. Бо умеду ноумед Роҳи ӯро меопояд? (Пул,зар)              

Чистон дар бораи ( Илм, дониш)

Қадраш аз ҳама боло, Ҳатто аз зару тилло. Намебиёяд ба каф Бо касе осон  аммо? ( Илм, дониш)

Чистон дар бораи (Арча)

Дар ҳама чор фасли фасли сол, Гирад ба бар як либос. Набошад зебо, дилкаш Ба ӯ дигар як либос. (Арча)

Чистон да бораи (Ишқ, меҳр, муҳаббат)

Накушад ҳам лек Ҷонсӯз тираш. Ба ҷон харидор, Ҷавону пираш? (Ишқ, меҳр, муҳаббат)

Чистон дар бораи (коғаз)

Сафедро сиёҳ кунӣ Ба сиёҳ нигоҳ кунӣ. Ба ҳар гуфтаи худат Ту  ӯро гувоҳ кунӣ. Хоҳ хуш ояду хоҳ бад Ҷое шиква набарад? (коғаз)

Чистон дар бораи (Ҷон)

Он я чизе бе баҳо, Надорад асло баҳо. Мол не, ки биҳарияш, Ҳамроҳи худ барияш. Ҳамеша он бо туяст. На тилисм, на ҷодуяст Чиро

Чистон дар бораи (Шоҳтут)

Хӯрданаш ба ҳама хуш, Чиданаш, аммо  нохуш. Меолоёнад юа ранг, Оӣ аз шустан ба танг? (Шоҳтут)

Чистон дар бораи (Хашм)

Он чӣ душмани  ҷон аст ? Ҷон ҳам  қурбони он аст. На ранг дораду на рӯй, Донӣ, канӣ ба мо гӯй. (Хашм)

Чистон дар бораи (Ҷон)

  Дида намешавад он, Дода мешавад ройгон. Намедони лек чӣ сон. Мегиранд онро касон? (Ҷон)

Чистон дар бораи ( Тут )

Худаш ширин аз шинниш Ширин аз худаш шинниш? (Тут)

Чистон дар бораи ( Тут)

Напазад то нарезад, Пазад  худаш мерезад (Тут)

Чистон дар бораи ( Китоб )

Надорад  лабу даҳон, Надорад кому забон Аммо ҳаҷро ба ҳама Ҳарфу сухан гӯянд он. (Китоб)

Чистон дар бораи (Ману китоб)

Якҷо рӯзу шабҳоем. Надорем парвои кас, Танҳо бошем бо ҳам бас. Медонед ин ду кас кӣ Медонед ин ду кас ки? Қанд занад, ёбад

Чистон дар бораи (Дарахт)

Чист он шабу рӯз танҳо, Дар боғу дашту саҳро Ба сар мебарад танҳо Парво надорад асло?                      (Дарахт)

Чистон дар бораи (Муаллим)

Ӯро ба коре ҳаст, Моро бо ӯ коре ҳаст. Аз ҳама барои мо, Ӯ каси даркорӣ мо аст… кӣ?                                  (Муаллим)

Чистон дар бораи (Беҳавсалагӣ)

Нам мепурсам касеро, На касс мепурсад маро. Ки медонад, бигӯяд; Чаро манн бо ин ҳолат?                       (Беҳавсалагӣ)        

Чистон дар бораи (Миёнҳолӣ)

На ба ҳоли ба ҳолам, На беҳоли беҳолам. Оё медонед, шумо, Ки манн ба чӣ ҳоле дорам?                            (Миёнҳолӣ)    

Чистон дар бораи (Натовони)

На майли хестан дорам На майли хуфтам надорам, На майли рафтан дорам, На майли гуфтан дорам.             Оё шумо, ки манн              Чи майли

Чистон дар бораи (Миёнҳолӣ)

На дорои дороям, На нодори нодорам. Медонед оё шумо, Ки манн чӣ ҳоле дорам                           (Миёнҳолӣ)

Чистон дар бораи (Дӯлона)

Ду дона як лона Номаш чӣ? Кӣ медонат?                       (Дӯлона)

Чистон дар бораи (Соя)

Он туӣ аз ту дароз, Он туӣ аз ту кӯтоҳ. Мегардад ҳамароҳи ту, Вале най  з-ӯ огоҳ. (Соя)

Чистон дар бораи (Каллапӯш)

Аз сар гирӣ дар гармо Ба сар гирӣ дар сармо. (Каллапӯш)

Чистон дар бораи (Кӣ?Меҳмон.)

Номаша гир  гӯшаша каш. (Кӣ?Меҳмон.)    

Чистон дар бораи (Офтоб)

Рӯз метобад, шаб мехобат. (Офтоб)    

Чистон дар бораи ( Хоб )

Намебиёӣ ба тоб, Нашавӣ то сер аз …. чӣ? (Хоб)

Чистон дар бораи (Симурғ)

Медонет он чӣ мурғ  аст, Як то ҷои сӣ мурғ  аст. (Симурғ)

Чистон дар бораи (Мазмун аз русӣ) (Нафас, ҳаво)

Ба бинӣ медарояд, АЗ даҳон мебароят Бе даро-барои он Ҷон аз тан мебарояд. (Мазмун аз русӣ)   (Нафас, ҳаво)

Чистон дар бораи (Мазмун аз русӣ) ( Нафас)

Он ҷони зиндагонӣ, Бе он зинда намонӣ. (Мазмун аз русӣ)  ( Нафас)

Чистон дар бораи (Ҳалқа)

Чист он тоби гӯши зан, Ҳам азоби гӯши зан. (Ҳалқа)    

Чистон дар бораи (Фазанд)

Кафшери муҳаббат он, Қаандили хонадон  он. Пайванди насле  ба асл. Кист он? Канӣ гӯетон! (Фарзанд)

Чистон дар бораи (Фарзанд)

Гул не, чу гул мебӯӣ, Ҷон нею ҷон мегӯӣ. Гирӣ ҳар гаҳ сари даст, Гӯё аз нав  мерӯӣ. (Фарзанд)

Чистон дар бораи (Вазифа,касб)

Бо ӯ ҳар кор бобарор, Бе ӯ ҳар кор бебарор. (Вазифа,касб)  

Чистон дар бораи (Ваъда)

На суд дорад,  на зиён, Медиҳанд  ӯро арзон. (Ваъда)        

Чистон дар бораи (Гардан)

Чист он? Канӣ ёбетон, Пайванди сару тан он. (Гардан)

Чистон дар бораи (Гап,сухан)

Мегӯӣ рӯзи дароз, Нотамом мемонад боз. (Гап,сухан)

Чистон дар бораи (Хома, қалам)

Заиф сту сабук аст, Хизматгори бузург аст. Бори  олам ба дӯшаш. Рози одам  ба гӯшаш. (Хома, қалам)

Чистон дар бораи (Сухан)

Кон ба дари забон он, Ҷон ба барии забон он, Тоҷ ба сари забон он, Фақат туфайли забон, Мегардад  ба мо баён. (Сухан)  

Чистон дар бораи (Хоб)

Намеояд ба зӯрӣ, Намеояд ба зорӣ. Мекашӣ омадашро, Ҳамеша интизорӣ. (Хоб)

Чистон дар бораи (Лола)

Дар шафақи нафбаҳор, Ҳар як ҷони беамон. (Лола).

Чистон дар бораи (Қасам)

Ёбад аз ӯ гаҳ амон. Ҳар як ҷони  беамон. (Қасам)    

Чистон дар бораи (Китоб)

Медорем ӯро  мо дӯст Надорем  чун  ӯ мо дӯст. (Китоб).

Чистон дар бораи (Китоб)

Нодон аз ӯ доно шуд, Нохоно ҳам хоно шуд. (Китоб)

Чистон дар бораи (Китоб)

Агар онро омӯзӣ, Ба илму фа номе омезӣ. (Китоб)  

Чистон дар бораи (Пул)

Воло қурбаш  чу тилло, Ҳама волаву  шайдо, Аслаш  коғаз, валекин Азиз ба пиру барно. (Пул)

Чистон дар бораи (Пул)

Ҳам ибтидои  ғам ӯ. Ҳам интиҳои ғам ӯ. Хуш бошӣ агар беш аст. Хуш бошӣ агар кам ӯ. (Пул)

Чистон дар бораи (Шайтон)

Номаш ҳасту худаш нест, Ҷои исту зисташ нест. (Шайтон)

Чистон дар бораи (Пул)

Ҳама хушдори ӯянд Ҳомӣ,  гамҳори ӯянд. Банда ба кори ӯянд. Ба ҷон посдори ӯянд. (Пул)    

Чистон дар бораи Пул

Асар беасарон, Басар бе басанор. Самар ба бесамарон, Хабар ба беҳаборон. (Пул)

Чистон дар бораи Пул

Ҷӯра ба ҳар беҷӯра, Чора ба ҳар бечора. Дар ҳама ҷо ба кора Ёри ҳама овора. (Пул)  

Чистон дар бораи Пул

Азизи  ҳар хонадон Ҳамдаи пиру  ҷавон Ба дарди ҳама дармон. Надошта ҳама дармон, Надошта з-ӯ ба армон. (Пул)

Чистон дар бораи Нарху,наво

Газандатар аз ору, Кушандатар  аз дору: Сӯзандатар аз оташ, Боиси  ҳар кашмакаш. (Нарху,наво)

Чистон дар бораи Тилло,зар

Чист он ҳам дӯсту душман, Ҳам бар туву ҳам бар ман? (Зар,тилло)  

Чистон дар бораи Абр

По надорад, медавад Бол надорад, мепарад. Шино мекунад бедаст. Кани гӯедон чиз аст? (Мазмун аз русӣ) (абр)

Чистон дар дораи Забон

Ҳам ганҷи даҳони мо, Ҳам ранҷи даҳони мо. ( Забон )

Чистон дар бораи Модар

Он асту мо мерӯем , Номашро чи мегӯем Модар)

Чистон дар бораи Мор, Каждум

Аз ӯ ҳамчун аз бало, Метарсад пиру барно. (Мор, каждум)

Чистон дар дораи Бӯса

Он чӣ пирӣ надорад. Он чӣ дерӣ надорад. Дода мегири бо шавқ. Асло сери надорад. (Бӯса).

Чистон дар бораи Барф

Дар сармо хоб меравад, Дар гармо об мешавад. (Барф)

Чистон дар бораи Арра

Надорад даҳон, Надорад забон. Дорад валекин. Қаторақ дандон. (Арра)