sherho.sorbon.ru Архив

Наврузи омад

Дилам як рўз метаркад. Чуноне донаи гандум, Пуропур аз муҳаббатҳои нуронӣ шуда Наврўзу метаркад, Заминро майсаборон мекунад рўзе. Баҳору сабзаборон мекунам роҳи туро рўзе,

Суманак

Мон, ки хуб сабза дамонад суманак, Мон, ки хуб шира давонад суманак. Мон, ки дар рўи тафи лахчаалов, Сўхтан чист? Бидонад суманак. Сурх гардида

Борони Наврузи

Гирён нашавед рўзи борон, Аз файзу сахои навбаҳорон. Пайванд замину осмон аст, Пайванд шавед, дўстдорон. Бар санг занед ҷоми бода, Онро шиканед, бодахорон. Ҳарчанд

Навбаҳор

Навбаҳор омад, ба духтарҳои хушрў гул диҳед, Гўш бар савти наю бар чаҳ-чаҳи булбул диҳед. Сабз бодо ҷонатон дар базми сабзи навбаҳор, Гоҳ-гаҳ бар

Мо мардумон

Мо мардумони мамлакати офтобием Чун Золи Зар ба мўйи зару чашми обием. Дар сафҳаи замон Хубу бади ҷаҳон Бисёр дидаем. Аз базри офтоб, Аз

Гули Сурх

ЭЙ ГУЛИ ЁСУМАНИ ФАСЛИ БАҲОР, Аз чи ин қадр ту зебою латифу хуби? Ба Худо байни ҳама лоларухон, Гули хушбу, асалӣ, маҳбубӣ! Эй гули

Рӯзи Нав!

Аз ғуруби ишқи мо даҳ сол рафт, Даҳ баҳор бигзашт бо шодию ғам. Лек дар фасли баҳори чордаҳ, Ман туро бори дигар пазмон шудам.

Имрӯз Наврӯзи

Дар дили сабзи баҳорат зоданд, То ки чун ғунчаи гул муъҷизаофар бошӣ, То ки чун лола пур аз шуълаву ахгар бошӣ, То ки чун

Омад Наврӯзи!

Сари бодоми пургул дар баҳорон, Дили ман бо дили ту гуфтугў дошт. Туро чун шохаи бодоми пургул, Дили ман дар ҷавони ҷустуҷў дошт. Гули

Борони баҳор

Дар чорзарби тундар, Дастури навбаҳорист. Айёми дилситонӣ, Айёми дилсупорист. Ангезаи муҳаббат, Дар чаҳ-чаҳи ҳазор аст. Дар ғул-ғули канорӣ, Дар ишваи нигор аст. Ҳам лола,

Наврӯз!

Ман аз ин ситоразорон, ки ба шаб ҳамекунад ноз, Ба якин расидам охир, ки маҳам ба чоҳ бурдам. Ба ҳамон нигоҳи аввал, ки ба

Наврӯз

Ту биё, ба ҷашни Наврӯз! Зи ғамат дубора имшаб ба ғазал паноҳ бурдам, Ту бубин, ки ин шикоят ба суроғи моҳ бурдам. Чу ғамат

Наврӯзи

Доман пури шеърдона дорад Наврӯз. Аз ҳикмати шоирони хушлаҳни Ватан, Гулчини гули тарона дорад Наврӯз. Чун уст нигорандаи абёти Ачам, Сармасти шоирона дорад Наврӯз.

Барги сабз

Чун абр ба Наврӯз руҳи лола бишуст, Бархезу ба ҷоми бода кун азм дуруст. К-ин сабза, ки имруз тамошогаҳи туст, Фардо хама аз хоки

Наврузи

Навбахор омад, гулистон аз пайи нашъунамост, Гунчахуспони чаноро гунчайи гул муттакост . Со даруёнро барад аз чо хайвойи сабзааш, Сабзхаттонро насими сунбулаш кокулрабост. Нозбуро

Навбахор омад, гулистон аз пайи нашъунамост, Гунчахуспони чаноро гунчайи гул муттакост . Со даруёнро барад аз чо хайвойи сабзааш, Сабзхаттонро насими сунбулаш кокулрабост. Нозбуро

Щеъри дар васфи Суманак

Маро аз мехру армон офариданд, Барои ман туро чон офариданд. Туро хусну чамоли хубруён, Маро шайдои даврон офариданд. Ту хушруи, ту хушнуи, ту хушбу,

СУМАНАК

Суманаки нав, халовати чон, Меояд аз ту, Буи бахорон, Шабхо нишаста, Хурсанду хушвол, Модарам туро, Мепазад харсол,

Щеър дар васфи Навруз

Навруз лола орад, Май дар пиёла орад, Пайгоми навбахорон Бар куху ёла орад. Наврузи навбахорон бар дустон муборак, Чашни гулу мухаббат дар бустон муборак.

Щеъри Наврузи

Наврузи Бузург омад ороиши олам, Мерос ба наздики мулуки Ачам аз ч ам. Наврузатон фируз бод, Ҳар рeзатон Навруз бод! Булбул ба васфи Навруз

Табрикоти наврӯзӣ

Рафиқо, дар сабоҳи фасли наврӯз, Чу гул шуд аз рӯхи гул хандаомӯз. Дар айёме, ки шомаш субҳранг аст, Шабаш чун рӯзу рӯзаш оламафрӯз. Фиристонам

Наврӯзи Муборак!

Нафаси тозаи Наврӯз муборак бошад, Чеҳраи поку дилафрӯз муборак бошад. Ҳама ҷо хуррамию тозаҷавонӣ бинам, Чашми фархундаю фирӯз муборак бошад! Куртаи сабз ба бар

Наврӯзӣ муборак бод!

Имрӯз баҳор омад, Бо ханда нигор омад, Вай аз паи кор омад. Наврӯзӣ муборак бод! Фирӯзӣ муборак бод! Шодӣ бидамад бар ҷон, Аз бӯи

Худо

Илохо то хает доред дар дини Худо бошед, Мухиби хонадони хазрати хак Мустафо бошед. Илохо гушатон сомеъ шавад амри илохиро, Кабули кавли пайгамбар кунед

Точу тахтам

Точу тахтам. Мехру бахтам, Модари чонам. Хам бахорам Хам чахонам. Модари чонам Хам ниёзам. Хам давоам Модари чонам. Хам сурудам. Хам дурудам Хам шеьру

Дигар аз метарсам

Дигар аз метарсам, ки резад обруямро Ба сози гуса андозад тамоми орзуямро. Диди захмию танхоям хаминро хуб медонад Табобат мешава загму вале, кин чош

Oшиқ бача

Ёри ман аз ҷони ман ширинтар аст, Қадди ӯ аз барги гул нозуктар аст. Барги гул ҳарчанд дорад нозуки, Хотири ёрам аз он нозуктар

Ман туро дӯст дорам

Ҷони ширин як нигоҳат мекунам Ҳамчу тӯҳфа пушту паноҳат мекунам Гар нафаҳми бо нигоҳу бо сухан Баргашта рута сиёҳ мекунам

Модар

Точу  тахтам. Мехру бахтам, Модари чонам. Хам бахорам Хам чахонам. Модари чонам Хам ниёзам. Хам давоам Модари чонам. Хам сурудам. Хам дурудам Хам шеьру