Танро фидойи дин кунед

Тан аз баҳри дин базл кардан равост,
Чу динро фурўшанд, ҷонаш баҳост!
Бувад марди диндор фархундабахт,
Мар ўро бувад дин биҳ аз тоҷу тахт!
Чу риҳлат кунӣ з-ин саройи сипанҷ ,
Табаҳ гардадат мулкати молу ганҷ !
Бад-он ҷойи ноком ҷуз ҷони пок
Ба корат наёяд, аё ҳушнок!

Муаллиф:

Шарҳи худро нависед