Умари Хаём -бехтаринрубоиёт

224
Дар дахл касе ба гулзоре нарасид,
То бар дилаш аз замона хоре нарасид.
Чун шона, ки то сараш ба сад шох нашуд,
Дасташ ба сари зулфи нигоре нарасид.
225
Дар дахр хар он, ки ним ноне дорад,
Ё дархури хеш ошёне дорад.
Не ходими кас бувад на махдуми касе,
Гу шод бизи, ки хуш чахоне дорад.
226
Дар сар хаваси бутони чун хурам бод,
Дар даст хамеша оби ангурам бод.
Гуянд: «Худо туро зи май тавба диход»,
У худ надихад, манн накунам, дурам бод.
227
Дар сар фалакхо хама яксон ба раханд,
В-ин кисматхо ба халк яксон надиханд.
Корест нихода, рав хурсанди чуй,
Аз бахри ту боз коргохе наниханд.

228
Дар олам чон ба хуш мебояд буд,
Дар кори чахон хамуш мебояд буд.
То чашму забону гуш бар чо бошад,
Бе чашму забону гуш мебояд буд.
229
Дар мулки ту аз тоати ман хеч фузуд?
В-аз маъсияте, ки рафт нуксоне буд?
Бигзору магир, з-он ки маълумам шуд,
Гирандаи дериву гузорандаи зуд.
230
Дар майкада чуз май вузу натвон кард,
В-он нон, ки зишт шуд, наку натвон кард.
Хуш бош, ки ин пардаи мастурии мо,
Бидрида чунон шуд, ки руфу натвон кард.

231
Дар вакти ачал чу кора омода кунед
Хам бистару хокам аз маи сода кунед
Дар хоки лахад чу хишт хохед ниход
Зинхор ки обу хокаш аз бода кунед
232
Дарвеш ки май хурад ба мири бирасад
В-ар рубахаке хурад ба шери бирасад
Гар пир хурад чавони аз сар гирад
В-ар з-он ки чавон хурад ба пири бирасад

233
Дасти чу мане ки чому согар гирад
Бех з-он ки кафам дафтару минбар гирам
Ту зохиди хушкиву манам ошики тар
Оташ нашунидаам ки дар тар гирад
234
Душман ки маро хамеша бад мебинад
Хакко ки на аз руи хирад мебинад
Дар оинаи даруни худ менигарад
Он сурати мурда реги ад мебинад
235
Дидам басари иморате марде фард
К-у гил ба лагад мезаду хораш мекард
Он гил ба забони хол бо у мегуфт
«Сокин ки чу ман лагад басе хохи арди»
236
Дорам гунахе ки пушти имон шиканад
Бозори тамоми бутпарастон шиканад
Бори гунахам агар ба мизон санчан
Тарсам ки ба рузи хашр мизом шиканад
237
Дар чашми ту олам арчи меороянд
Магрой бад-он ки окилон нагроянд
Бисёр чу ту шудаанду бисёр оянд
Бирбой насиби хеш к-ат бирбоянд
238
Рузест хушу хаво на гарм асту на сард,
Абр аз рухи гулзор хамешуяд гард
Балбал ба забони холи худ бо гули зард
Фарёд хамезанад май бояд х( в) ард
239
Рузе ки тулуи субх азрак бошад
Бояд ки ба каф маи мураввак бошад
Гуянд дар афвох ки хак талх бувад
Бояд ба хама хол ки май хак бошад.

Муаллиф:

Шарҳи худро нависед