Як сафҳаи замонаро пур аз ғазал кунам

Дару девори ҷаҳон худ дару девори зан аст,
Кори дунё ҳама дар пайравии кори зан аст.
Нест ҷуз бори хас он бор, ки мардон бикашанд,
Ғами дунёи наву куҳна ҳама бори зан аст.
Эй ки дидори ҷаҳон дидаву бархурдорй,
Дон, ки дидори ҷаҳон лаззати дидори зан аст.
Рӯз аз хандаи ӯ равшанӣ гирад то шом,
Моҳи шаб шуълае аз дидаи бедори зан аст.
Осмонро набувад он ҳама рафъат. ки варост,
Гулу гулзори замин як гули рухсори зан аст.
Бипазад з-оташи ишкаш на ҳама ошиқи хом,
На ҳама марди харидор сазовори зан аст.
Гар равад зери замин ё ба фалак хайма занад,
Ҳар куҷо марди бузургест, гирифтори зан аст.
1979
♦ ♦ ♦
Ман он наям, ки бим зи рӯзи ачал кунам,
Ё шиква аз муаллифи нақши азал кунам.
Сад ҷома пора мекунам дар қомати адӯ,
3-он пештар. ки чомаи худро бадал кунам.
3-он пештар. ки бемаҳал аз даҳр бигзарам,
Дар гӯши даҳр валвалаи бемаҳал кунам.
То як нигори зӯҳраҷабин паҳлуи ман аст,
Парво кай аз фиребу ниҳеби Зуҳал кунам.
То сафҳаи замона зи номам тиҳӣ шавад,
Як сафҳаи замонаро пур аз ғазал кунам!
1979

Муаллиф:

Шарҳи худро нависед