Корҳоро ба газоф макунед

Газофа бувад кори девонагон,
Газофа надиданд фарзонагон!
Газоф аст гуфтору кори ту лоф,
Ба охир пушаймонӣ орад газоф!
Чунин гуфт дар дафтар он марди ҳур :
«Барандоз ҷома, пас он гаҳ бибур!»
Накў гуфт донои некўсахун,
Ки ҳаргиз ту кори газофа макун!

Муаллиф:

Шарҳи худро нависед