Щеъри Наврузи

Наврузи Бузург омад ороиши олам,
Мерос ба наздики мулуки Ачам аз ч ам.
Наврузатон фируз бод,
Ҳар рeзатон Навруз бод!
Булбул ба васфи Навруз гуяд чунин тарона,
Идат муборак эй дуст, бишнав ту ин фасона,
Аз рeзгориЧамшед то ин замони имруз,
Ҳар рози ту чу Навруз, идат бувад баҳона!
Ба фарри каёни яке тахт сохт,
Чи моя бад-у гавхар андар нишохт.
Ки чун хости дев бардошти,
Зи Хомун ба гардун барафрошти.
Чу хуршеди тобон миёни хаво,
Нишаста бар у шох фармонраво
Чахон анчуман шуд бар он тахти уй,
Шигифти фурумонда аз бахти уй.
Ба Чамшед бар гавхар афроштанд,
Мар он рузро рузи нав хонданд.
Сари соли нав Хурмузи Фарвардин,
Баросуда аз ранч – тан, дил зи кин,
Бузургон ба шоди биёростанд,
Маю чому ромишгарон хостанд.
Чунин чашни фаррух аз он рузгор,
Ба мо монад з – он хусравон ёдгор.
Абулкосим Фирдавси Зи куи ёр меояд насими боди наврузи,
Аз ин бод, ар мадад хохи, чароги дил барафрузи.
Сухан дар парда мегуям, чу гул аз гунча берун ой,
Ки беш аз панч рузе нест хукми мири наврузи.
Чу гул гар хурдае дори, худоро, сарфи ишрат кун,
Ки Корунро галатхо дод савдои зарандузи.
Зи чоми гул дигар булбул чунон масти маи лаъл аст,
Ки зад бар чархи фируза сафири тахти фирузи.
Тарики комбахши чист, – тарки коми худ гуфтан,
Кулохи сарвари он аст к-аз ин тарк бардузи.
Ба учби илм натвон шуд зи асбоби тараб махрум,
Биё соки, ки чохилро зиёда мерасад рузи.
Майе дорам чу чон софею суфи мекунад айбаш,
Худоё, хеч окилро мабодо бахти бадрузи!
Надонам нахваи кумри ба тарфи чуйборон чист,
Магар у низ хамчун ман гаме дорад шабонрузи,
Чудо шуд ёри ширинат, кунун танхо нишин, эй шамъ,
Ки хукми осмон ин аст, агар сози в-агар сузи.
Ба бустон рав, ки аз булбул рамузи ишк гири ёд,
Ба мачлис ой, к-аз Хофиз газал гуфтан биёмузи.

Муаллиф:

Шарҳи худро нависед