КАРОМАТИ  ҲАҚ  ТАЪОЛО

Чор  чиз  аст  аз  кароматҳои  ҳақ,

Ёд  дораш  чун  зи  ман  гирӣ  сабақ:

Аввало,  сидқи  забонат  дар  сухун,

В-он  гаҳе  ҳифзи  амонат,  фаҳм  кун.

Бас  саховат  ҳаст  аз  фазли  илоҳ,

Фазли  ҳақ,  дон,  дар  назар  дорӣ  нигоҳ.

То  тавонӣ  дур  бош  аз  судхор,

З-он  ки  ҳаст  аз  душманонӣ  кирдигор.

Ҳар  киро  ҳақ  дода  бошад  ин  чаҳор,

Бошад  он  кас  мӯмини  парҳезкор.

Пеши  мардум  он  ки  розат  кард  фош,

Ҳамдами  он  аблаҳи  ботил  мабош.

Ҳар  кӣ  бошад  монеи  ушру  закот,

Дон  ки  ғофилвор  бигзорад  салот.

Барҳазар  бош  аз  чунин  кас ,  зинҳор,

То  насӯзад  мар  туро  осеби  нор.

Муаллиф:

Шарҳи худро нависед