ГУФТОРИ ТРАКТОР

Чун дӯст гуфто рӯзе трактор,
К-эй ҷураи ҷон механизатор,
Кайҳост, ки мо ҳар ду рафиқем,

Якҷоя шоду якҷоя зиқем.
Ҳар гаҳ ки гаштӣ савор манро,
Рондӣ ба саҳро ба кор манро,
Замин саросар шудгор кардам,
Асосп ҳосил тайёр кардам.
Соҳнб ту гаштӣ аз ип ба шӯҳрат,
Овоза гардид ҳар ҷой номат.
Аммо чу иҷро гардад плонат,
Дар равған афтад вақте ки нонат,
Маро ба кунҷе танҳо гузорӣ,
Як бор манро бар ёд н-орӣ.
Сар то ба поям запгор бандад,

Фасли баҳорои бар ман бихандад.
Иими қаётам барҳам хӯрад з-ин,
Бар ин ту бошӣ, эй чӯра, зомин.
Вале чу бипӣ зангори манро,

Вуҷуди аз занг афгори манро,
Гири ҳамоно айби заводам,

Дпгар шунидан нахоҳӣ додам.
Русуми ёрп магар ҳамин аст?

Подоши некӣ ё ки чунин аст?!

Муаллиф:

Шарҳи худро нависед